Innehåll

Energideklaration

Det är lag på energideklaration av byggnader i Sverige. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi. I dag går 40 procent av den totala energianvändningen till våra byggnader. Därför är det viktigt att minska onödig energianvändning i våra byggnader. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Kravet på energideklaration, som beskriver en byggnads energianvändning, är ett steg på vägen.

Inför en energideklaration 

Första steget är att samla in grunduppgifterna för huset och information om dess energiförbrukning. Det kan till exempel vara ritningar, radonmätningsprotokoll, protokoll från ventilationsinspektioner och fakturor avseende el, värme och vatten. Fukt & Saneringstekniks energiexpert sammanställer dokumentationen och genomför därefter en besiktning på plats.

Besiktning och åtgärdsrapport

Genom besiktning på plats verifierar energiexperten den inlämnade dokumentationen. Därefter samlar han på sig ytterligare kännedom om fastighetens status avseende energiförbrukning. Till sist görs en åtgärdsplan för att minska den totala energiförbrukningen. Varje åtgärdsförslag kompletteras också med en beräkning över hur mycket som kan sparas. Du är inte förpliktigad att följa planen men tanken är att det ska vara lönsamt att göra det. Åtgärdsrapporten levereras slutligen tillsammans med energideklarationen.

Energideklaration

En energideklaration innehåller uppgifter om hur mycket energi som används i en byggnad vid normalt bruk (energiprestanda), referensvärden och rekommendationer om hur byggnadens energiprestanda kan förbättras.Uppgifter om energiprestanda och referensvärden ska underlätta för presumtiva köpare av byggnader och för blivande hyresgäster och bostadsrättsinnehavare att jämföra olika byggnader. Energideklarationen rapporteras in till Boverket och gäller sedan i 10 år.

Tips för att spara pengar på el

  • genom att sänka inomhustemperaturen 1 grad minskas energianvändningen med ca 5%
  • byt ut dina glödlampor mot lågenergilampor
  • korta ner din tid i duschen
  • byt ut dåliga packningar, en droppande varmvattenkranar kan läcka 500 kwh om året
  • moderna kyl/frys/sval förbrukar mindre el än äldre modeller
  • frosta av frysen regelbundet, då förbrukar kylaggregatet mindre energi
  • undvik standby-läget utan stäng av alla datorer, tv-apparater och musikanläggningar när de inte används

Vad betyder kWh?

Förkortningen kWh står för kilowattimme och är ett mängdmått på energi, en funktion av effekt multiplicerat med tiden som denna effekt används (kWh = Watt/1000 * Timmar). Enklare beskrivet så innebär det till exempel att en vanlig glödlampa som har en effekt på 40W förbrukar 1 kWh om den används i drygt ett dygn eftersom 1000w/40w = 25 timmar.

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

person granskar fasad

Statusbesiktning

Med statusbesiktning av byggnader kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick

arrow_forward
FST Husbesikningar

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs vid överlåtelse av fastighet, det vill säga när du säljer eller köper ett hus. Köparens ansvar är större än säljarens, men det

arrow_forward
Person på kontor

Kontrollansvarig (KA)

FST Husbesiktningar erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA). En KA ersätter sedan 2011 kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen och har fler uppgifter än en kvalitetsansvarig. Att ha

arrow_forward