Innehåll

Statusbesiktning

Med statusbesiktning av byggnader kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick är det lättare att planera underhåll och kommande åtgärder.

Statusbesiktningen minskar också risken för att oförutsedda kostnader inträffar, kostnader som ofta blir onödigt höga när skadorna upptäcks akut. Därför är en statusbesiktning också ett bra verktyg för budgetplanering. Statusbesiktningen visar också vilka fastigheter som kan behöva djupare utredning, och om det finns byggnader som helt enkelt inte bör byggas om pga brister i konstruktionen. Boverkets byggregler ställer också idag krav på att en byggnad skall undersökas inför alla bygglovspliktiga åtgärder. Efter ändring ska byggnaden kunna uppfylla egenskapskrav motsvarande nyproduktion om inte särskilda skäl föreligger.

När behövs det göras en statusbesiktning

  • Du har bott i ditt hus i ett antal år och undrar vad som behövs göras.
  • Du står i renoveringstankar på hela eller delar av huset, tex våtutrymme, tak och källare/grund.
  • Innan 10 år har gått efter att huset var nybyggt och slutbesiktigat. Detta är sista chansen att reklamera innan den tioåriga ansvarstiden löper ut.
  • Ni är en bostadsrättsförening som vill veta status på hela eller delar av fastigheten. Vad är akut att åtgärda och vad kan läggas på framtiden.

Underhållsplan

Vid önskemål kan vi även ta fram en underhållsplan.

En underhållsplan är ett ypperligt verktyg som hjälper er att få koll på fastigheten och säkerställa att den kommer kunna stå kvar i lång tid framöver. Underhåll är själva kärnan av fastighetsägandet och är den aktivitet som har störst inverkan på fastighetsägarens ekonomi och verksamhet. Underhållsplaneringen utgör fastighetsägarens viktigaste verktyg för att strukturera, genomföra och följa upp underhåll. Ett väl genomfört underhållsarbete har rad avgörande fördelar och säkerställer att huset kan skapa värden för sina ägare och brukare under många generationer framöver.

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

möte inomhus

Energideklaration

Det är lag på energideklaration av byggnader i Sverige. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi. I dag

arrow_forward
person granskar fasad

Statusbesiktning

Med statusbesiktning av byggnader kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick

arrow_forward
Service och tjänster

Entreprenadbesiktning

Den som beställt ett husbygge ska kontrollera vad entreprenören gjort genom en besiktning, en så kallad entreprenadbesiktning. Personen som gör besiktningen ska avgöra om kontraktet

arrow_forward