Innehåll

Besiktning

Vi på FST Husbesiktningar utför många olika sorters besiktning av bostadsrätter, villor och fastigheter. Det är inte så många privatpersoner som har kunskapen att göra en besiktning själv, därför är det smidigt att anlita en besiktningsman från oss.

Detta är en överblick med fakta och kortare beskrivningar om olika besiktningar som vi på FST utför.

Okulär besiktning

En okulär besiktning betyder att vi använder våra sinnen och tittar, luktar och känner, men vi tar också hjälp av till exempel fuktindikatorer och lampor. Vi ser också vår gedigna yrkeserfarenhet som en grundpelare i en bra besiktning, vi har sett det mesta. 

Först om vi genom vår okulära besiktning gör bedömningen att det finns risk för fuktskada öppnas den misstänkta konstruktionen upp. 

Besiktning av hus och villa 

Vid besiktning av hus och villa gör vi en okulär besiktning av

 • alla invändigt tillgängliga ytor, såsom golv, väggar , tak, fönster, osv
 • tak
 • hängrännor/stuprör
 • fasad
 • fönster / dörrar
 • väggar
 • vind
 • grundkonstruktion, typ krypgrund eller torpargrund

Vi utför även fuktindikeringar i:

 • våtutrymmen
 • kök

Bostadsrättsbesiktning

En besiktning av bostadsrätt är mindre omfattande än vid villa eftersom bostadsrättsföreningen har ansvar för vissa delar av bostaden, till exempel fönster, vind och källare. Vid besiktning av lägenhet gör vi en okulär besiktning samt fuktindikering av:

 • våtrum
 • kontroll av disk- och tvättmaskinsanslutningar
 • radiatorrör
 • areamätning (tillval)

Besiktning av vindsutrymmen

Mögel och bakterier trivs om den relativa fuktigheten på vinden överstiger ca 75%, vilket den ofta gör vintertid. 

En vanlig skada är mögelpåväxt på yttertakets insida som oftast visar sig som en vit eller svart missfärgning på underlagstaket.

Vid en besiktning av vindsutrymmet tittar vi okulärt på underlagstak, takstolar, insida gavelspetsar och vindsbjälklag. Om det förekommer missfärgningar/påväxt kan vi bland annat utföra fuktmätningar för att konstatera eventuell skadeorsak.

Noteringar från besiktningen sammanställs, tillsammans med eventuella åtgärdsförslag, sedan i ett protokoll.

Besiktning av krypgrund 

Uteluftsventilerad krypgrund anses vara en av de vanligaste riskkonstruktionerna som finns i hus.

Det är, tyvärr, vanligt att de drabbas av fukt-och mögelskador. Skadorna uppstår på grund av att det under sommarhalvåret är förhållandevis kallt i krypgrunden och när den varma sommarluften då kommer in via ventilerna i krypgrunden kondenseras den och utrymmet blir fuktigt. 

Vid en krypgrundsbesiktning tittar vi okulärt på alla åtkomliga delar i utrymmet som bjälklag, grundmurar och mark.

Oftast kan vi se om det finns någon mikrobiell påväxt på bjälklagets undersida med hjälp av släpljus från ficklampa. Vi tittar också efter fuktgenomslag i grundmurar och om det finns mycket organiskt material på markytan.

Utvändigt brukar vi kontrollera att dagvatten leds bort från sockeln och inte släpps ut intill, då detta påverkar fukttillskottet i marken. Vi utför även stickprovsmässiga fuktmätningar i bjälklag och ytterväggssyllar.

Besiktningen sammanställs sedan i ett protokoll och skulle just din grund vara fuktpåverkad lämnas alltid åtgärdsförslag.

Badrumsbesiktning

Om du ska renovera badrummet eller om du är osäker på ditt bad- och duschrums kondition kan du gör en badrumsbesiktning och statuskontroll.

Idag finns höga krav på att både utförande och funktion av ytskikt och tätskikt i ett våtrum är professionellt gjort. Vi erbjuder även slutbesiktningar av ditt våtrum efter avlutad renovering.

Vi utför idag badrumsbesiktning och statuskontroll för flertalet fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och du är även välkommen att kontakta oss som privatperson.

Statusbesiktning

Med statusbesiktning kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastighetens skick och eventuella riskkonstruktioner vilket medför att det är lättare att planera underhåll och kommande åtgärder.

Statusbesiktningen minskar också risken för att oförutsedda kostnader inträffar, kostnader som ofta blir onödigt höga när skadorna upptäcks akut. Därför är statusbesiktningen också ett bra verktyg för budgetplanering. Statusbesiktningen visar också vilka fastigheter som kan behöva djupare utredning, och om det finns byggnader som helt enkelt inte bör byggas om pga brister i konstruktionen.

Boverkets byggregler ställer också idag krav på att en byggnad skall undersökas inför alla bygglovspliktiga åtgärder. Efter ändring ska byggnaden kunna uppfylla egenskapskrav motsvarande nyproduktion om inte särskilda skäl föreligger.

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

stort hus upplyst på kvällen

Besiktning

Vi på FST Husbesiktningar utför många olika sorters besiktning av bostadsrätter, villor och fastigheter. Det är inte så många privatpersoner som har kunskapen att göra

arrow_forward
möte inomhus

Energideklaration

Det är lag på energideklaration av byggnader i Sverige. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi. I dag

arrow_forward
FST Husbesikningar

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs vid överlåtelse av fastighet, det vill säga när du säljer eller köper ett hus. Köparens ansvar är större än säljarens, men det

arrow_forward