Innehåll

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs vid överlåtelse av fastighet, det vill säga när du säljer eller köper ett hus. Köparens ansvar är större än säljarens, men det kan vara skönt att som säljare bli medveten om eventuella brister ändå.

Varför ska jag anlita en besiktningsman?

Det är svårt att som lekman utföra en besiktning. Hos oss kan du vara säker på att få en besiktningsman med byggteknisk kompetens. Vi genomgår fortlöpande utbildningar och är även anslutna/medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund  vilket borgar för god kvalitet.

Som ett tilläggsuppdrag kan du även beställa en okulär besiktning av installationer som till exempel ventilation, VVS, el och brandskydd.

Besikta som säljare

Att besikta innan du säljer kan vara en bra idé för att få en uppfattning om husets skick och i samband med det kan du som säljare teckna en dolda-fel försäkring. Det är dock viktigt för alla parter i ett köp att förstå att köparen har kvar sin lagstadgade undersökningsplikt även om säljaren låtit besiktiga huset.

Trygghet

FST Husbesiktningar har lång och gedigen erfarenhet av att besikta hus, vår kompetens är din trygghet.
Hos oss kan du vara säker på att få en besiktningsman med byggteknisk kompetens. Vi genomgår fortlöpande utbildning och är även anslutna/medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund vilket borgar för god kvalité.
För oss är varje möte med en fastighetsägare eller blivande fastighetsägare unik.

Varför ska jag göra en Överlåtelsebesiktning

Som köpare av ett hus är du ansvarig för att undersöka huset innan du köper det, en undersökningsplikt som är lagstadgad. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på husets skick och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart.

För dig som ska sälja ditt hus, så är det enligt vår erfarenhet, betydligt lättare att göra affär när du öppet redovisar all information.

Att huset är besiktat speglar en trygghet för både säljare och köpare.

Dolda Fel och Dolda fel-försäkring

Den som säljer sitt hus är ansvarig för, och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i 10 år efter att huset överlämnats till köparen. Ett dolt fel är ett fel som man inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning och som man inte heller kan förvänta sig utifrån husets ålder och skick, pris eller andra omständigheter. Felet ska också ha funnits vid köptillfället. Ex på dolda fel kan vara mögel, fel i byggkonstruktioner, felaktig dränering, röta i bjälklaget och liknande.

Vi på FST Husbesiktningar har tagit fram två paketlösningar, Besiktigad Standard och Besiktigad Plus. Dessa paket innehåller besiktning, energideklaration, radonindikering och dolda fel-försäkring. Allt för att du som säljer och köper ett hus ska kunna känna en trygghet inför troligtvis sitt livs största affär.

Hos GarBo kan du läsa mer om försäkringen GarBo Dolda fel, ta del av gällande försäkringsvillkor och göra en skadeanmälan.

Fortsatt teknisk utredning

Om det i besiktningsprotokollet har framkommit rekommendationer om fortsatt teknisk utredning kan vi erbjuda dig den tjänsten. En fortsatt teknisk utredning innebär att vi, genom olika typer av undersökningar, fastställer orsak och omfattningen av problemet. Vi har lång erfarenhet av den här typen av utredning och kan därför snabbt ge dig ett förslag på åtgärder för de skador som upptäckts. 

Tilläggsuppdrag

Kontroll av konstruktion:

I nästan alla hus finns riskkonstruktioner, det vill säga byggnadsdelar som löper större risk att drabbas av fukt-och mögelskador. Den här tjänsten är ett tilläggsuppdrag som du kan beställa samtidigt som du beställer din överlåtelsebesiktning. Det finns många sorters riskkonstruktioner, några exempel är: uppreglad eller flytande golvkonstruktion på betongplatta, källare med påreglade väggar, krypgrund eller vind. 

Kontrollerna görs i form av provhål och fuktmätningar och du får då en exakt status på konstruktionen i just det hus som du ska köpa eller sälja. Resultatet av fuktmätningar, var provhålen har tagits och eventuella fotografier redovisas i ett separat protokoll. 

Som ett tilläggsuppdrag kan du även beställa en okulär besiktning av installationer som till exempel ventilation, VVS, el och brandskydd.

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

FST Husbesikningar

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs vid överlåtelse av fastighet, det vill säga när du säljer eller köper ett hus. Köparens ansvar är större än säljarens, men det

arrow_forward
person granskar fasad

Statusbesiktning

Med statusbesiktning av byggnader kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick

arrow_forward
möte inomhus

Energideklaration

Det är lag på energideklaration av byggnader i Sverige. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi. I dag

arrow_forward