Innehåll

Kontrollansvarig (KA)

FST Husbesiktningar erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA). En KA ersätter sedan 2011 kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen och har fler uppgifter än en kvalitetsansvarig. Att ha en KA är en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller.

Behöver du en KA till ditt projekt?

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Du behöver anställa en KA om du ska utföra något som kräver

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov
  • anmälan. 

Alla av våra KA är certifierade enligt PBL. 

Så här jobbar en KA

En KA hjälper byggherren att ta fram ett förslag för kontrollplan för åtgärder. Den hjälper också till med inventering av farligt avfall och annat avfall.Det är byggherrens ansvar att kraven i PBL uppfylls, men KA ser till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, och att nödvändiga kontroller utförs. 

Alla av våra KA är certifierade enligt PBL.

Fyll i formuläret så hör vi av oss.