Innehåll

Kontrollansvarig (KA)

FST Husbesiktningar erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA). En KA ersätter sedan 2011 kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen och har fler uppgifter än en kvalitetsansvarig. Att ha en KA är en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller.

Behöver du en KA till ditt projekt?

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Du behöver anställa en KA om du ska utföra något som kräver

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov
  • anmälan. 

Alla av våra KA är certifierade enligt PBL. 

Så här jobbar en KA

En KA hjälper byggherren att ta fram ett förslag för kontrollplan för åtgärder. Den hjälper också till med inventering av farligt avfall och annat avfall.Det är byggherrens ansvar att kraven i PBL uppfylls, men KA ser till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, och att nödvändiga kontroller utförs. 

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

person granskar fasad

Statusbesiktning

Med statusbesiktning av byggnader kan du som fastighetsägare få en bra överblick av fastigheternas skick och eventuella riskkonstruktioner. Med en god bild av fastigheternas skick

arrow_forward
stort hus upplyst på kvällen

Besiktning

Vi på FST Husbesiktningar utför många olika sorters besiktning av bostadsrätter, villor och fastigheter. Det är inte så många privatpersoner som har kunskapen att göra

arrow_forward
FST Husbesikningar

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning görs vid överlåtelse av fastighet, det vill säga när du säljer eller köper ett hus. Köparens ansvar är större än säljarens, men det

arrow_forward