FST Husbesiktningar Jönköping

FST utför husbesiktningar i Jököpingsområdet! Se till att besikta huset för att få reda på eventuella fel och brister så att detta kan åtgärdas innan det eventuellt blir ett större problem. FST Husbesiktningar har lång erfarenhet av att besikta hus i Jönköping med omnejd. Vi har expertkunskap inom husbesiktning, bostadsrättsbesiktning, överlåtelsebesiktning och energideklaration.

Överlåtelsebesiktning i Jönköpingsområdet

Som experter på överlåtelsebesiktningar får vi på FST både säljare och köpare att känna sig trygga med husköpet eller husförsäljningen. Men framförallt är det av vikt för husköparen att ta reda på eventuella brister eftersom du som köpare av ett hus är ansvarig för att undersöka huset innan du köper det, en undersökningsplikt som är lagstadgad.

FST genomför husbesiktningen med utgångspunkt att husköpet ska bli en så trygg affär som möjligt. Därför utför vi allt enligt en särskild noggrant utformad besiktningsmetod. I den ingår en okulär besiktning tillsammans med extra noggrann undersökning av våtutrymmen samt särskilt utsatta platser som exempelvis anslutningar till och från tvätt- och diskmaskiner.

All information om husbesiktningens resultat redovisas öppet vilket bidrar till en stor trygghetsfaktor för dig. Man kan därmed som både köpare och säljare av ett hus känna sig lugna över att det inte ska dyka upp något oväntat precis efter att huset bytt ägare.

Bostadsrättsbesiktning i Jönköping

Är du ute efter att köpa eller sälja en bostadsrätt i Jönköping med omnejd? I så fall är det skönt att känna till dess skick, precis likadant som vid en husbesiktning. Brister i våtutrymmen, felaktiga elinstallationer eller skadade ledningar kan orsaka problem som varken säljare eller köpare vill oroa sig för.

Vid lägenhetsköpet eller försäljningen är det alltså viktigt att du undersöker bostadsrätten ordentligt. Och tar du här hjälp med besiktningen av en besiktningstekniker så blir bostadsaffären betydligt tryggare.

Efter bostadsrättsbesiktningen får du ett tydligt protokoll med alla synpunkter som uppkommit. Besiktningsteknikern sammanställer här allt som upptäckts i besiktningen. För tydlighetens skull så innehåller protokollet utförliga beskrivningar för vart och ett av de genomgångna rummen.

Ta del av vår experthjälp idag

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Känn dig trygg med rätt kompetens

FST besitter rätt kompetens och utbildning för att kunna genomföra professionella husbesiktningar Jönköping. Med vår långa erfarenhet av husbesiktningar kan du med rätta känna den trygghet som vi värnar om så mycket.

Till exempel genomgår vår personal fortlöpande utbildning och är även anslutna/medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Härigenom skapas de krav som ställs på oss vilket i slutändan borgar för att besiktningarna utförs med rätt kvalitet. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige, bl.a; Stockholm, Södertälje, Huddinge, Nyköping, Katrineholm och Linköping. Anlita någon med rätt byggteknisk kompetens från oss!

Lagenlig energideklaration

En effektiv energianvändningen blir idag och framöver allt viktigare med tanke på den klimatpåverkan vi utsätter jorden för. God inomhusmiljö och effektiv energianvändning gagnar oss alla. Dessutom är vi enligt lag skyldiga att upprätta en energideklaration vid en försäljning av vår bostad. I den framgår hur mycket energi som förbrukas. Via våra förslag som också ges vid en energideklaration får du alltid tips på hur du kan minska energianvändningen i just ditt hus.